درباره ما

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سپاهان دلگشا پرواز در روز 07/11/1388هنگامی که روزنامه رسمی کشور به شماره 18909 در تهران و اصفهان منتشر شد توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و پس از آن مخاطبان عزیز نام شرکت را در روزنامه رسمی کشور ، برشورها ، مجله ها ، تابلوهای سطح شهر ، کتابچه های راهنما و سایت ها مشاهده نموده اند.

این شرکت در ابتدا فعالیت خود را به منظور خدمات رسانی به مسافرین در زمینه تورهای داخلی و خارجی شروع نمود و با گذشت زمانی اندک هم اکنون با تکیه بر الطاف الهی و بهره گیری از پرسنل متعهد و کارآمد ، بررسی و شناسایی هوشمندانه بازار گردشگری ، استفاده از فرصت های پیش آمده و در نهایت با درایت مدیریت شرکت توانسته ایم خود را بعنوان عمده فروش طراح و برنامه ریز قدرتمند در صنعت گردشگری و توریسم معرفی کند و در حال حاضر خدماتی از قبیل تورهای آسیایی و اروپائی و کانادا و آمریکا،رزرواسیون هتل وبلیت در سرارسر جهان و خدمات ویزا با ارتباطات بی نظیر خود برای اخذ تضمینی ویزاو دیگر خدمات سفارتی در سراسر دنیا را اجرا نماید.

مدیریت شرکت با باور این شعار که “سفرهای اختصاصی برای مسافرین” خط و مشی خود را با اطمینان از جلب رضایت مشتری از برآورده سازی خدمات مطلوب و مناسب پایه ریزی نموده و برای این منظور اهداف کلانی را مد نظر قرارداده است.

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی