ترجمه مدارک

.
جهت مسافرین عزیزی که از طریق شرکت مسافرتی سپاهان دلگشا پرواز جهت اخذ روادید کشورهای مختلف اقدام مینمایند این شرکت با ارتباطات داخلی خود با دفاتر دارالترجمه معتبر در تهران و اصفهان امکان تسریع در ترجمه با تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه با نرخ مناسب فراهم نموده است.