ترانسفر فرودگاهی

.

شرکت مسافرتی سپاهان دلگشا پرواز این افتخار را دارد که با بهره گیری از روابط داخلی و خارجی خود با شرکت های معتبر و تراز اول حمل و نقل مسافر،امکان ترانسفر فرودگاهی(از هتل به فرودگاه و بلعکس)را در سراسر جهان برای مسافرین گرامی این شرکت فراهم نماید.