اجاره خودرو بین المللی

.

اجاره کوتاه مدت نوعی از اجاره است که حداقل یک روز و حداکثر 28 روز به طول بیانجامد.مشتریان می توانند خودروها را در یک ایستگاه دریافت و در ایستگاه دیگر تحویل دهند.در اجاره کوتاه مدت خودروها با شرایط بسیار آسان به مشتریان عزیز اجاره داده  میشوند. این نوع اجاره برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی، ایرانیان داخل کشور و شرکت ها و سازمان ها و مسافرین دارنده گواهینامه بین المللی که برای مدت کوتاه به خارج از کشور سفر میکنند ارائه داده می شود.